You are here: ครู, ครูไทย, ชุมนุมครูไทย เพื่อสรรหา สาระครู ข่าวสารครู ผลงานครู สำหรับครู
 ข่าว
* ครู, ครูไทย, ชุมนุมครูไทย เพื่อสรรหา สาระครู ข่าวสารครู ผลงานครู สำหรับครู - ศูนย์กลางข้อมูล
กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้
วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 03:09:06 PM
สพป.สุรินทร์ เขต 3 จัดสัมมนาโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” สู่คุณภาพอย่างยั่งย โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 03:09:04 PM
ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดบ้านคุณธรรมนำสู่อาเซียน ณ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 03:09:01 PM
สพป.นครราชสีมา เขต 4 ร่วมบริจาคสิ่งของ โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 03:08:59 PM
สพป.อุดรธานี เขต 2 จัดอบรม CEFR ระดับภูมิภาค โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 03:08:57 PM
สพป.รอ 3 จัดอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 11:42:59 AM
เช้าวันนี้ (29 ก.ค. 2557)คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรฐานสำนัก โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 11:42:57 AM
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประชุมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2557 โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) วันนี้ เวลา 11:08:56 AM
การประชุมอบรม การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:16 PM
สพม.30 จัดโครงการถักทอ ร้อยดวงใจ ด้วยใยธรรม เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:13 PM
การประชุมอบรม การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:10 PM
สพม. 29 ประชุมปฏิบัติการขยายผลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา รุ่นที่ 2 ปี 2557 โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:08 PM
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ สพม.24 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเกาหลี ระดับภูมิ โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:06 PM
ผู้บริหารและข้าราชการครูกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพนาเรือง รับมอบนโยบาย"สพป.อบ.4 ก้าวไปข้า โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 09:09:02 PM
สพป.นม.3 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ”กลยุทธ์การขับเคลื่อนคุณภาพสถานศึกษาในบทบาทของผู้อำนวย โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 04:26:07 PM
สพป.ชัยภูมิ เขต3 รับการประเมินเข้ม มาตรฐานสำนักงาน โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 04:26:05 PM
สพป.นครราชสีมา เขต 4 ออกค่ายอาสาพัฒนา"โรงเรียนบ้านส้มกบงาม" โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 04:26:03 PM
สพป.ศรีสะเกษ เขต ๑ ทำบุญบำเพ็ญทานบารมี...เนื่องในวันคล้ายวันเกิดบุคลากร โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 04:26:01 PM
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ,O-NET ครูผู้สอนชั้น ป. โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 04:25:58 PM
ข่าวการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ โดย Webmaster (ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์) กรกฎาคม 28, 2014, 10:09:07 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกวดบทความเกี่ยวกับการศึกษา
บอร์ดกิจกรรมประกวดบทความเกี่ยวกับการศึกษา
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย
ประกวดภาพถ่าย ครูไทย และนักเรียนไทย ประจำเดือน
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ประกวดภาพถ่าย ประจำเดือน...
เมื่อ เมษายน 06, 2012, 07:51:31 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ภาพถ่าย
ห้องเผยแพร่ภาพถ่ายทั่วไป
2
กระทู้
2
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
พระพิฆเนศ เนื้อเงิน ศิลป...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2013, 02:15:02 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาปัญหาการใช้งาน Android & Tablet
รับปรึกษาปัญหาการใช้งาน Android & Tablet
2
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย kesakoson
Re: การทำ screen app
เมื่อ ตุลาคม 20, 2012, 01:52:00 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่ App
เผยแพร่ App
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย เผยแพร่บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
เมื่อ ตุลาคม 17, 2013, 08:11:43 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ธรรมะสำหรับครู
พูด คุย แลก เปลี่ยนเกี่ยวกับธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมสำหรับครู
6
กระทู้
6
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
คำขวัญวันแม่ ปี 2555
เมื่อ สิงหาคม 10, 2012, 07:40:31 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ วิชาชีพครู
วิชาชีพชั้นสูงที่สุดในสังคมไทย คือ วิชาชีพครู ครูไทยควรเป็นครูด้วยจิตวิญญาณและมีความเป็นครูมืออาชีพ
19
กระทู้
19
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
เกณฑ์มาตรฐาน- วิชาชีพครู...
เมื่อ กรกฎาคม 01, 2012, 07:41:11 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ กฎหมายครู
กฎหมาย พรบ. กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เกี่ยวกับครู
4
กระทู้
3
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ระเบียบกระทรวงการคลังว่า...
เมื่อ มกราคม 25, 2012, 09:38:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ หัวอกพนักงานราชการ
พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ของพนักงานราชการ(ครูไทย)
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ หัวอกครูอัตราจ้าง
พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สำหรับครูอัตราจ้าง
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ หัวอกเจ้าหน้าที่ธุรการ
พูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการ
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย art.kea
รับสมัครครูอัตราจ้างเอกว...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2011, 01:13:53 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป
พูดคุย พบปะ แลกเปลี่ยน สนทนาทั่วไป
36
กระทู้
28
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิก...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 03:23:41 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารการศึกษา
ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษา
6408
กระทู้
6396
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
แจ้งประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์
15392
กระทู้
15385
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Webmaster
วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.ม...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:09:06 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ โทรทัศน์ครู
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโทรทัศน์ครู
4
กระทู้
4
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ผลการประกวด บทความดีเด่น...
เมื่อ สิงหาคม 28, 2011, 09:49:39 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับครูไทย
7
กระทู้
7
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย visur
แนะนำ 60 โปรแกรมคอมพิวเต...
เมื่อ สิงหาคม 06, 2012, 11:36:39 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ครู คศ.1
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ครู คศ.1
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
การเคลื่อนไหว ครู คศ.1 เ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 19, 2012, 12:27:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทคัดย่อ
เผยแพร่บทคัดย่อ ผลงานทางวิชาการครู
252
กระทู้
232
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย เผยแพร่บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
เมื่อ มีนาคม 28, 2014, 12:22:21 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัย ฉบับเต็ม (Full Text)
6
กระทู้
5
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ดาวน์โหลดงานวิจัยด้านการ...
เมื่อ มิถุนายน 08, 2012, 05:46:52 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ นวัตกรรม
เผยแพร่นวัตกรรม แนวคิด ผลงานการสอน
12
กระทู้
10
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย amornrat2012
รายงานการสร้างและพัฒนาแบ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2013, 02:24:13 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แผนการจัดการเรียนรู้
เผยแพร่ผลงาน แผนการจัดการเรียนรู้
14
กระทู้
12
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ข้อสอบ LAS แบบทดสอบวัดผล...
เมื่อ มกราคม 24, 2013, 02:07:12 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความทางวิชาการ
เผยแพร่ผลงาน บทความทางวิชาการ
13
กระทู้
12
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย choosai
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเตร...
เมื่อ มีนาคม 25, 2014, 10:52:10 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ครูไทย ยูทูป
สื่อการสอน Video ออนไลน์
8
กระทู้
8
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
เดชหน้ากากมังกรชอนตะวัน ...
เมื่อ พฤศจิกายน 18, 2012, 03:04:32 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ทั่วไป
พูดคุย สนทนา เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ การเรียนออนไลน์ของครู
17
กระทู้
16
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย เผยแพร่บทคัดย่อ
บทสรุป
เมื่อ มกราคม 04, 2013, 01:26:28 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาปัญหา
สอบถาม ปรึกษา เกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์หรือ E-traning
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระคณิตศาสตร์
คุยทุกวิชาในสาระคณิตศาสตร์
5
กระทู้
5
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ดาวน์โหลด เกมส์คณิตคิดสน...
เมื่อ พฤศจิกายน 05, 2013, 03:28:52 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระภาษาไทย
คุยทุกวิชาในสาระภาษาไทย
4
กระทู้
3
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย tana
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่...
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2012, 03:20:37 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระวิทยาศาสตร์
คุยทุกวิชาในสาระวิทยาศาสตร์
2
กระทู้
2
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ตัวอย่างข้อสอบ วิชา วิทย...
เมื่อ มกราคม 07, 2013, 03:18:36 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คุยทุกวิชาในสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
คุยทุกวิชาในสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย PUNAY
บทคัดย่อ
เมื่อ มีนาคม 09, 2012, 03:52:37 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระสุขศึกษาและพลศึกษา
คุยทุกวิชาในสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย wanna_an
เผยแพร่ผลงานการใช้เอกสาร...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2012, 09:16:50 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระศิลปะ
คุยทุกวิชาในสาระศิลปะ
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย krutui08
อายุราชการ เกิน 25 ปี ยั...
เมื่อ มีนาคม 01, 2012, 06:03:23 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สาระภาษาต่างประเทศ
คุยทุกวิชาในสาระภาษาต่างประเทศ
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษา...
เมื่อ พฤษภาคม 22, 2011, 09:42:35 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปฐมวัย
คุยทุกวิชาเกี่ยวกับการศึกษาระดับปฐมวัย
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คุยทุกวิชาเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ การวิจัย หลักสูตรและการสอน
คุยทุกวิชาเกี่ยวกับการวิจัย หลักสูตรและการสอน และอื่นๆ
2
กระทู้
2
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
แนวปฏิบัติการวัดและประเม...
เมื่อ สิงหาคม 17, 2012, 02:13:21 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์ข้อมูลอาเซียน
ศูนย์ข้อมูล อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
แบบทดสอบ อาเซียน (ก่อนเร...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2012, 09:35:39 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ศึกษาศาสตร์
ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ แผนและนโยบายการศึกษา, คหกรรม พลานามัย, สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา, เทคโนโลยีการศึกษา
6
กระทู้
6
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
พระราชทานเครื่องราชอิสริ...
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2012, 11:58:43 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
Font ประจำชาติ 13 ตัว ฉบ...
เมื่อ สิงหาคม 25, 2012, 09:48:46 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบ ผอ. รอง ผอ.
พูดคุย แลกเปลี่ยน ข่าวสาร การสอบ ผอ. รอง ผอ.
6
กระทู้
5
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย thonglor2505
Re: สอบบรรจุผู้บริหารสถา...
เมื่อ มกราคม 07, 2012, 09:20:57 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบบรรจุครู
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ครูเทศบาล ครูสังกัด อบจ. ครู กทม.
32
กระทู้
14
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย kesakoson
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย 25...
เมื่อ มกราคม 29, 2013, 04:37:59 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ สอบ ศน.
พูดคุย แลกเปลี่ยน เกี่ยวกับการสอบศึกษานิเทศก์
6
กระทู้
4
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย Webmaster
ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 21, 2011, 03:18:17 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ครูหางาน
มุมครูหางาน
2
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย chan123
งานพิเศษ 2556 ทำที่บ้านไ...
เมื่อ เมษายน 17, 2013, 10:48:55 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ งานหาครู
หน่วยงานครู ประกาศหาครู รับสมัครครู
6
กระทู้
6
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่...
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2012, 09:01:45 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ค้าๆ ขายๆ สินค้า ผลิตภัณฑ์ สำหรับการศึกษาหรือครูไทย
มีสินค้า, บริการ หรือ เสนอข้อพิเศษต่างๆ ให้แก่สมาชิก โพสต์ได้ที่ห้องนี้เลย...... (ตัวสินค้า อนุญาตให้เฉพาะที่เกี่ยวกับ การศึกษา เท่านั้น)
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
กฏการใช้ตลาดครูไทย.com
เมื่อ เมษายน 23, 2012, 10:01:07 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ขอย้ายครู ขอย้ายสับเปลี่ยน
ประกาศขอโยกย้าย ย้ายสับเปลี่ยน
3
กระทู้
3
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย บุคคลทั่วไป
ย้ายสับเปลี่ยน
เมื่อ มีนาคม 17, 2012, 11:13:11 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ทำเนียบวิทยากร
ทำเนียบวิทยากรด้าน ICT ของสพฐ.
17
กระทู้
17
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
สวาด พรหมชนะ
เมื่อ กันยายน 03, 2011, 12:52:08 PM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปรึกษาปัญหา
ปรึกษาปัญหาการใช้งานในเว็บบอร์ดชุมนุมครูไทย
1
กระทู้
1
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
ย้ายแล้ว: เผยแพร่ผลงา...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2010, 07:10:32 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถามครูไทย.com
11
กระทู้
6
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
Re: เจ้าของเว็บไซต์ ครูไ...
เมื่อ พฤศจิกายน 26, 2012, 05:12:16 AM
ไม่มีกระทู้ใหม่ แนะนำ-ติชม
คำแนะนำ ติชมจากสมาชิกของครูไทย
0
กระทู้
0
หัวข้อ
ไม่มีกระทู้ใหม่ ปัญหาในการจัดทำเว็บไซต์
ปรึกษาปัญหาการจัดทำเว็บไซต์โรงเรียน เว็บไซต์ครู ทุกสคริป ทุกโปรแกรม หากท่านมีปัญหาในการจัดทำเว็บไซต์ เราและท่านแลกเปลี่ยนกันที่นี่
41
กระทู้
6
หัวข้อ
กระทู้ล่าสุด โดย ครูไทย
Re: คู่มือ WordPress บน ...
เมื่อ เมษายน 26, 2012, 01:09:41 PM

ครู, ครูไทย, ชุมนุมครูไทย เพื่อสรรหา สาระครู ข่าวสารครู ผลงานครู สำหรับครู - ศูนย์กลางข้อมูล
สถิติการใช้งานฟอรั่ม
สถิติการใช้งานฟอรั่ม 14880 กระทู้ ใน 14760 หัวข้อ โดย 2678 สมาชิก • สมาชิกล่าสุด: kroosirinate • กระทู้ล่าสุด: "วันภาษาไทยแห่งชาติ สพป.ม..." ( วันนี้ เวลา 03:09:06 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]
ผู้ใช้งานขณะนี้
ผู้ใช้งานขณะนี้ 10 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก • วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 32 • ออนไลน์มากที่สุด: 183 (กุมภาพันธ์ 22, 2012, 09:44:53 AM)

เข้าสู่ระบบ (ลืมรหัสผ่าน?)
เข้าสู่ระบบ